Aanvullende mogelijkheden

Deze diensten worden standaard geleverd met het InsiteView pakket.

InsiteHistory

Om alle gegevens die InsiteView visualiseert en verwerkt te kunnen archiveren, wordt er gebruik gemaakt van InsiteHistory. Door de gegevens op te slaan kunnen trends en prestaties door de jaren heen worden ontdekt. Het biedt de mogelijkheid analyses  te maken waarmee een inschatting kan worden gemaakt van het gedrag van een installatie voor de komende periode. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om toekomstige (comfort)klachten te voorkomen en kosten inzichtelijk te maken.

InsiteUitMeldClient

Om het mogelijk te maken de meldingen die komen uit InsiteView direct naar de juiste persoon te sturen, is de tool InsiteMeldcentrale ontwikkeld. Wanneer meldingen direct vanuit InsiteView naar de juiste persoon worden verzonden, is er geen planner meer nodig. Het is niet meer nodig om zelf maatregelen te nemen wanneer een installatie een storing heeft, dit wordt voor u geregeld. De meldingen kunnen per e-mail of SMS worden verzonden aan de desbetreffende persoon. InsiteMeldcentrale biedt de mogelijkheid om dit te specificeren in dagen en tijden. Op deze manier kan deze tool ook zeer goed worden ingezet in bijvoorbeeld ploegendiensten.

InsiteWebportal

InsiteWebportal zorgt ervoor dat InsiteView altijd en overal bereikbaar is vanaf elk device via het internet. Op deze manier is het niet nodig om de software van InsiteView te installeren.

Offerte aanvragen, vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.