h.teker

Home/h.teker

Over h.teker

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far h.teker has created 29 blog entries.

Energieverbruik onder controle

Door een toenemende maatschappelijke aandacht op het verbruik en eciency van systemen is het van belang inzicht te krijgen op de energiestromen binnen uw gebouw. Wat wilt u bijvoorbeeld in kaart brengen: Hoe gedraagt het verbruik van de diverse energiestromen zich in de tijd? Is hier een (negatieve) trend in te ontdekken? Wat verbruikt mijn [...]

Energieverbruik onder controle2015-11-19T10:38:54+01:00

Afwijkingsrapportage

In de medische wereld en voor onderzoekscentra geldt, dat zij vanuit (wettelijke) bepalingen verplicht zijn uitzonderingen op condities van bijv. concentratie van stoen periodiek te rapporteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overschrijding van de temperatuur of het co2 gehalte van een geconditioneerde ruimte. InsiteReports biedt de mogelijkheid eenvoudig een uitzonderingen rapportage op te zetten en [...]

Afwijkingsrapportage2015-11-19T10:37:48+01:00

Warmte Koude Opslag

In toenemende mate wordt er voor de warmte- en koudevraag van gebouwen gebruik gemaakt van opslag van energie in de grond door middel van zogenaamde W.K.O.'s (Warmte Koude Opslag). De techniek wordt momenteel op brede schaal toegepast in zowel nieuwbouw als bestaande bouw en levert een bijdrage in de afname van afhankelijkheid van fossiele brandstoen. [...]

Warmte Koude Opslag2015-11-19T10:37:14+01:00

Facilitaire dienst

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor uw technische installatie. Door het constateren van trends in de meetwaarden van uw technische installatie kan door voortijdig ingrijpen een escalatie worden voorkomen. Tevens kunnen service intervals beter worden bepaald op basis van historische waarden. Binnen InsiteReports kunt u, op basis van gegevens uit deelrapportages, dashboards [...]

Facilitaire dienst2015-11-19T10:35:41+01:00

Narrowcasting

Je ziet het steeds vaker in de entree van een bedrijven: beeldschermen met slideshows met actuele bedrijfsinformatie (narrowcasting). Als bedrijf wilt u ook graag uw energiebesparingsmaatregelen, ter aanmoediging, communiceren met uw medewerkers en partners. Met InsiteReports kunt diverse dashboards met verzamelde rapportagegegevens op een representatieve manier middels een slideshow publiceren.

Narrowcasting2017-05-02T11:00:05+01:00

Overal bereikbaar

InsiteReports is met een webbrowser als gebruiker te benaderen. Er hoeft geen additionele software door de client te worden geïnstalleerd. Met een inlognaam en wachtwoord krijgt een gebruiker toegang tot de rapportages, waartoe hij of zij bevoegd is. Rapportages worden in, al dan niet functionele, groepen gebundeld aan de gebruiker aangeboden. Per groep kunnen een [...]

Overal bereikbaar2017-05-02T11:00:05+01:00

Features

Een verzameling van een of meerdere meetpunten, waarover voor een bepaalde tijdsspanne de waarden, al dan niet gecalculeerd, tot elkaar in relatie worden gebracht. Een aantal van de mogelijkheden: • Meerdere periodes kunnen tot elkaar in verhouding worden gebracht. • Meerdere periodes kunnen tot elkaar in verhouding worden gebracht. Periodes kunnen in datum- of in [...]

Features2015-11-19T10:31:00+01:00

(vervolg Features) nogmaals op de graek te klikken kan er worden doorgezoomd naar detailinformatie. Door het klikken op een van de waarden-assen, wordt de betreende as leidend voor wat betreft de grid-lijnen van de graek. Bij het ingeklikt houden van een van de waarden-assen verkleuren de graeken, waarvoor de betreende waarden-as van toepassing is. • [...]

2015-11-19T10:43:49+01:00

Dashboards

Een vergelijking tussen elementen uit een of meerdere reports (zie plaatje Overzicht applicatie). Naast de vaste elementen van een rapportage, zoals omschrijving, graek, tabel en totalen (aggregatie), kan in een dashboard ook een van de volgende elementen worden gebruikt: • Staafdiagram • Taartdiagram • Klok

Dashboards2017-05-02T11:00:06+01:00

Geen expertise nodige

InsiteReport is ontworpen om, als gebruiker, met relatief weinig kennis een report te bouwen. In de zogenaamde ontwerpmodus van een report kan met een aantal muisklikken een report worden gebouwd. Meetpunten uit uw systeem kunnen naast elkaar in een periode worden geplaatst. Per meetpunt kan worden aangegeven of hiervan een graekrepresentatie moet worden gemaakt. Meetpunten [...]

Geen expertise nodige2015-11-19T10:26:58+01:00