De ClimateBuddy

Wat gebeurt er op uw kantoor?

De ClimateBuddy is een dienst van Kropman Installatietechniek waarmee uit een continue stroom data het verloop en afwijkingen van het klimaat worden verzameld voor verdere analyse. De ClimateBuddy is eenvoudig te plaatsen en meet temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit, beweging en CO2 op de exacte plaats waar de Buddy zich bevindt. De Buddy kan op elke gewenste plek worden geplaatst, mits er 230V spanning en een wifi-signaal zijn.

Om de live data te zien, wordt er een website ingericht die de gemeten waarden van alle bij u geplaatste Buddies weergeeft. Hierdoor krijgt u direct feedback over het lokale binnenklimaat. Subjectieve ervaringen van de gebruiker met betrekking tot het persoonlijke klimaat kunnen zo met de ClimateBuddy worden aangevuld door objectieve meetresultaten, iedere minuut van de dag en weken achtereen.

Data, data, data!

Data uit de ClimateBuddies complementeren de data die uitgelezen wordt uit de gebouw installaties. Door deze data met elkaar te combineren wordt een integrale analyse mogelijk gemaakt. Een logische volgende stap is zelfs om de installaties aan te sturen op basis van een real-time analyse van deze gecombineerde data! Zo zou bijvoorbeeld extra geventileerd kunnen worden bij een snel oplopende CO2 concentratie en kunnen klachten als hoofdpijn en vermoeidheid worden voorkomen.

De ClimateBuddy is een essentieel stukje gereedschap in de dienstverlening van Kropman Installatietechniek waarin de installaties op continue basis worden bewaakt en er proactief kan worden geacteerd op trends en voorziene klimaatproblematiek.

Bij diverse organisatie in Nederland is inmiddels een proeftuin opgesteld van meerdere ClimateBuddies, waarmee via een draadloos netwerk op locatie de binnenklimaat data wordt gestuurd naar een webservice. De data wordt opgeslagen in een database en gebruikt voor analyse.

Offerte aanvragen, vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.