Van rapportage naar besparing

Gebruikersnaam: gast
Wachtwoord: gast

Uw verbruik in één oogopslag

Met InsiteReports® maakt u inzichtelijk wat het verbruik is en wat de prestaties zijn van uw bedrijfspand. De rapportages gaan over bijvoorbeeld: Gas, Elektra, Vochtigheid, Temperatuur, Uitstoot en Luchtkwaliteit. Het wordt meteen duidelijk welk verbruik afwijkingen vertoont en hierdoor kan er snel en adequaat actie worden ondernomen. Zo kunnen er duurzame en kostenbesparende maatregelen worden getroffen. Er zijn zes soorten standaard rapportages beschikbaar. Het is ook mogelijk rapportages op maat te maken. Heeft u dus behoefte aan andere rapportages, laat het ons weten zodat we u kunnen helpen!

Rapportages

Energierapportage

Door een toenemende maatschappelijke aandacht op het verbruik en de efficiëntie van systemen en installaties is het van belang inzicht te krijgen in de energiestromen binnen een gebouw. Met de energierapportage van InsiteReports® krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe gedraagt het verbruik van de diverse energiestromen zich in de tijd? Is hier een (negatieve) trend in te ontdekken?
  • Wat verbruikt mijn gebouw als deze niet actief wordt gebruikt (weekend, vakanties, feestdagen)?
  • Wanneer is er sprake van een piekbelasting binnen mijn gebouw? Hoe kan ik deze verminderen of uitsmeren in de tijd om zodoende het contract met mijn energieleverancier te verbeteren

Door inzicht te creëren in uw verbruik kunt u maatregelen treffen om het verbruik terug te dringen naar de huidige geldende normen en tegelijkertijd uw kosten te reduceren.

Legionella Rapportage

Elke gebouweigenaar heeft plichten wanneer het legionella betreft. Als eigenaar van een prioritaire instelling, dit zijn instellingen waar mensen een verhoogd risico hebben op legionella besmetting. Voorbeelden hiervan zijn ziekenhuizen, AZC’s, cellencomplexen of sauna’s, geldt de verplichting een beheersplan, risico-inventarisatie en meetresultaten / logboek te kunnen overhandigen. Als eigenaar van een gebouw met zorgplicht (bijvoorbeeld kantoren, scholen, woontorens of sportaccommodaties) geldt de verantwoordelijk voor een veilige drinkwaterinstallatie. InsiteReports® biedt de mogelijkheid tot een continue en volautomatische bewaking en rapportage van de temperaturen, waarbij wordt gecontroleerd of het warm én koud tapwater binnen de gestelde waarden zijn gebleven. Tevens wordt er een betrouwbaarheidsrapportage van de meetpunten geleverd zodat foute of ontbrekende meetwaarden worden herkend. Legionella bewaking is ook van groot belang bij luchtbevochtigingsinstallaties en koeltorens.

W.K.O. Rapportage

In toenemende mate wordt er voor de warmte- en koudevraag in gebouwen gebruik gemaakt van opslag van energie in de grond door middel van zogenaamde W.K.O.’s (Warmte Koude Opslag). De techniek wordt momenteel op brede schaal toegepast in zowel nieuwbouw als bestaande bouw en levert een bijdrage in de afname van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De techniek op zichzelf staat, maar na de ingebruikname van een installatie blijkt het beheer van het systeem een volgende uitdaging te vormen. Met name voor een goede energiebalans door het jaar heen, blijkt een dynamische planning nodig te zijn om te voorkomen dat de bron op termijn uitgeput raakt. Regelgeving bepaalt dat gebruikers van grotere bronnen op termijn naar een neutrale balans van het laden en onttrekken van energie uit de bron toe moeten. InsiteReports ondersteunt u in het bepalen van de juiste strategie voor het gebruik van de bron. Rapportages ten behoeve van de W.K.O. worden opgesteld en kunnen vervolgens periodiek met vernieuwde data worden opgevraagd. Zo heeft u inzicht in het verbruik en kunt u de juiste beslissingen maken.

Afwijkingsrapportage

In bepaalde markten, bijvoorbeeld de medische wereld of onderzoekscentra, geldt dat u vanuit wettelijke bepalingen verplicht bent uitzonderingen op condities periodiek te rapporteren en analoog te bewaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overschrijding van de temperatuur of het co2 gehalte van een geconditioneerde ruimte. InsiteReports® biedt u de mogelijkheid eenvoudig een uitzonderingsrapportage op te zetten en deze periodiek naar een vooraf gedefinieerde printer te sturen.

Installatie Performance Rapportage

Het gezegde ‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt ook zeker voor uw technische installaties. Door het constateren van trends in de meetwaarden van de installatie kan, door voortijdig ingrijpen, een escalatie worden voorkomen. Tevens kan de frequentie van onderhoud beter worden bepaald op basis van historische waarden. Op deze manier maakt u geen kosten voor onnodig standaard onderhoud. Binnen InsiteReports® kunt u, op basis van gegevens uit deelrapportages, dashboards definiëren met een verzameling van gegevens die voor u van belang zijn.

Comfort Rapportage

Met de comfort rapportage krijgt u inzicht in het comfort van uw gebouw. Wat ervaart de gebruiker? De rapportage geeft de statistieken per ruimte van de luchtvochtigheid, CO2 en de temperatuur. Doordat u weet wat er speelt, kunt u uw gebouw zo aantrekkelijk mogelijk maken voor haar gebruikers.

Offerte aanvragen, vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.