De techniek achter de techniek

Fabrikaatonafhankelijk systeemintegratieplatform

InsiteView® is een systeemintegratieplatform en maakt koppeling mogelijk van de in het gebouw aanwezige technische installaties voor bijvoorbeeld verlichting, klimaat, zonwering en toegangscontrole. InsiteView® is fabrikaatonafhankelijk en kan dus met al uw bestaande installaties communiceren. Een koppeling via relevante standaarden en veel fabrikaatspecifieke koppelingen zijn mogelijk. Al deze koppelingen worden op een uniforme manier gepresenteerd. En mocht het nodig zijn, dan kunnen ook aanvullende koppelingen worden gemaakt. Door deze universele manier van werken ontstaat een eenduidige beheeromgeving.

 Gebruik zoals u het wil

Hoe u al uw installaties via het InsiteView® wilt bedienen, bepaalt u als gebruiker zelf. U kunt het naar eigen logische of functionele inzichten inrichten en zit dus niet vast aan een vastgestelde ingewikkelde technische structuur. De bediening is mogelijk op basis van bijvoorbeeld koeling, luchtbehandeling, verlichting of plattegronden. Kennis van de technische infrastructuur is daardoor niet nodig. De presentatie van alle verschillende installaties is op een uniforme en duidelijke manier uitgevoerd en zorgt zo voor helder inzicht in de werking van uw technische installaties.

Vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.